Еврофондовете

с наша помощ

са повече от достъпни!

Вие усвоявате!

за вашите европроекти

Помагаме с управлението

Разработваме вашия проект

Достъпни и проверени

практически знания

Ние сме скъпо-платени,

но правим нещата така,

че за вас да са безплатни

можем да осигурим

за всеки проект

100% финансиране!

A&A AdviZory е бутикова компания за съвети в областта на европейските проекти и финансиране чрез еврофондове . Работим скъпо, но правим нещата така, че за вас да са безплатни!

Сайтът все още е в процес на разработка

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ

100% успеваемост

Екипът ни работи по проекти от четири години и имаме 100% успеваемост до момента - всички наши подадени проекти са били оценени положително и са били финансирани. Все още имаме проекти, които са в процес на оценка, но не се съмняваме, че 9 от 10 ще бъдат одобрени.

Нулево кофинансиране

Схемите, по които се финансират проектите рядко позволяват 100% финансиране на разходите. Обикновено интензитетът е 90 , 80, 70 или дори 50% - т.е. изисква се някакъв процент от разходите да покриете самостоятелно. Ние помагаме нещата да се случат така, че ко-финансирането на практика да клони към 0%. Не правим проекти, в които възстановените средства да са повече от изхарчените, но се стремим поне да ги изравним. Знаем къде са пропуските в системата и какво може да се напише и изпълни изцяло законосъобразно. Познаваме достатъчно контрагенти, с които доставките или услугите да се осъществят по желания начин.

Комисион се дължи САМО при успех

Nulla sollicitudin tincidunt dui et egestas. Phasellus non sem elementum, ullamcorper metus vitae, accumsan dui. Duis dignissim condimentum lorem. Maecenas facilisis ipsum sed porttitor rutrum. Integer consequat semper elit sed viverra.

Не плащате вие

Включваме разходите си под формата на услуга в самите проекти. А там, където това е невъзможно, взимаме своята част от подизпълнителите ви. Така на практика разходите за наште услуги се поемат от еврофондовете.

Плащане при възстановяване

Не искаме плащания нито в момента на създаване на проекта, нито когато той е одобрен, нито дори когато подпишете договора за безвъзмедна помощ. Ние очакваме своето плащане едва когато ви бъдат възстановени всички разходи